1. ホーム
  2. お客さまサポート
  3. よくあるご質問
  4. GAICA
  5. 【ベトナム語】FAQ của GAICA
  6. 【ベトナム語】Đăng ký, phát hành
  7. 内容詳細

内容詳細

件名

【GAICA:ベトナム語】 Có thể gửi thẻ cho tôi đến nơi khác không phải nhà riêng không?

回答

Chúng tôi quy định nơi nhận thẻ chỉ là địa chỉ nhà riêng mà quý khách đã ghi khi đăng ký thẻ.

 

Xem trang web chính thức của GAICA tại đây

参考になりましたか?