1. ホーム
  2. お客さまサポート
  3. よくあるご質問
  4. GAICA
  5. 【ベトナム語】FAQ của GAICA
  6. 【ベトナム語】Đăng ký, phát hành
  7. 内容詳細

内容詳細

件名

【GAICA:ベトナム語】 Tôi định tải lên nhiều bản My Number / giấy tờ xác nhận danh tính nhưng chỉ tải lên được 1 bản. Tôi phải làm thế nào?

回答

Nếu giấy tờ xác nhận danh tính quý khách đã nộp bị thiếu, chúng tôi sẽ liên lạc với quý khách qua e-mail hoặc bằng văn bản vào ngày sau đó. Quý khách vui lòng đợi đến lúc đó và nộp lại cho chúng tôi.

 

Xem trang web chính thức của GAICA tại đây

参考になりましたか?