1. ホーム
  2. お客さまサポート
  3. よくあるご質問
  4. GAICA
  5. 【ベトナム語】FAQ của GAICA
  6. 【ベトナム語】Các nội dung chung về sử dụng thẻ
  7. 内容詳細

内容詳細

件名

【GAICA:ベトナム語】 Tôi phải làm gì trong trường hợp được chọn loại tiền quyết toán tại cửa hàng sử dụng?

回答

Tùy theo cửa hàng quý khách sử dụng, có trường hợp quý khách được chọn loại tiền quyết toán là tiền nước bản địa hay Yên Nhật (JPY). Nếu quý khách chỉ định Yên Nhật sẽ có lợi thế là quý khách có thể xác định số tiền thanh toán ngay tại đó nhưng xin quý khách lưu ý có khả năng số tiền chuyển đổi sang Yên Nhật theo tỷ giá hối đoái do cửa hàng quy định có thể đắt hơn so với việc chuyển đổi sang Yên Nhật tại công ty chúng tôi. Nếu quý khách không muốn thanh toán bằng Yên Nhật, xin hãy vui lòng nói với cửa hàng ngay lúc đó. Ngoài ra, tùy theo cửa hàng quý khách sử dụng, có trường hợp quý khách không được chọn quyết toán bằng tiền của nước bản địa mà phải quyết toán bằng Yên Nhật (JPY), mong quý khách thông cảm.


* Đây là dịch vụ do các cửa hàng tự cung cấp do đó chúng tôi không thể hướng dẫn quý khách về tên các cửa hàng có thể sử dụng cũng như tỷ giá hối đoái... Quý khách vui lòng xác nhận với các cửa hàng khi sử dụng.

 

Xem trang web chính thức của GAICA tại đây

参考になりましたか?