1. ホーム
  2. お客さまサポート
  3. よくあるご質問
  4. GAICA
  5. 【ベトナム語】FAQ của GAICA
  6. 【ベトナム語】Đăng ký, phát hành
  7. 内容詳細

内容詳細

件名

【GAICA:ベトナム語】 Tôi đã đăng ký thẻ GAICA (có kèm chức năng Flex) và đã nhận được thẻ. Sau đó, tôi đã làm thủ tục đăng ký sử dụng ATM ở nước ngoài từ trang chuyên dành cho thành viên. Vậy từ khi nào tôi có thể sử dụng máy ATM ở nước ngoài?

回答

Nếu không có thiếu sót trong nội dung thủ tục, quý khách có thể sử dụng máy ATM ở nước ngoài vào ngày làm việc sau ngày quý khách làm thủ tục. Ngoài ra, chúng tôi sẽ gửi e-mail đến địa chỉ e-mail quý khách đã đăng ký khi quý khách đã có thể sử dụng máy ATM ở nước ngoài.

 

Xem trang web chính thức của GAICA tại đây

参考になりましたか?