1. ホーム
  2. お客さまサポート
  3. よくあるご質問
  4. GAICA
  5. 【ベトナム語】FAQ của GAICA
  6. 【ベトナム語】Các rắc rối
  7. 内容詳細

内容詳細

件名

【GAICA:ベトナム語】 Không thấy e-mail gửi đến địa chỉ e-mai đã đăng ký.

回答

Trước tiên, quý khách vui lòng đăng nhập vào trang chuyên dành cho thành viên và kiểm tra xem địa chỉ e-mail đã đăng ký có chính xác không. Tiếp theo, nếu quý khách có cài đặt chức năng từ chối e-mail xin quý khách vui lòng cài đặt sao cho có thể nhận tên miền của chúng tôi là " @aplus.co.jp" và "@aplus.jp".
Nếu quý khách đã kiểm tra hai nội dung trên mà vẫn không nhận được e-mail xin hãy vui lòng liên hệ với  Bộ phận chăm sóc khách hàng của GAICA.

 

> Xem trang web chính thức của GAICA tại đây

参考になりましたか?