1. ホーム
  2. お客さまサポート
  3. よくあるご質問
  4. GAICA
  5. 【ベトナム語】FAQ của GAICA
  6. 【ベトナム語】Các rắc rối
  7. 内容詳細

内容詳細

件名

【GAICA:ベトナム語】 Tôi đã nạp tiền mà không thể sử dụng thẻ. Tôi phải làm gì?

回答

【Chưa thực hiện kích hoạt】
Quý khách cần phải làm thủ tục đăng ký sử dụng được gọi là "Kích hoạt" để có thể sử dụng thẻ. Quý khách vui lòng vào mục 「アクティベイト」"Kích hoạt" trên trang chuyên dành cho thành viên để làm thủ tục.

【Thiếu số dư thẻ】
Quý khách không thể sử dụng thẻ nếu số dư thẻ không đủ cho số tiền quý khách muốn sử dụng. Quý khách vui lòng kiểm tra số dư thẻ tại mục 「残高照会」"Xem số dư" trên trang chuyên dành cho thành viên.

【Thiếu số dư thẻ (không phản ánh tiền nạp) _ GAICA】
Tùy thuộc vào việc quý khách thực hiện vào khoảng thời gian nào mà có thể sẽ tốn thời gian để phản ánh số tiền đã chuyển khoản vào số dư thẻ.
Thời gian phản ánh là vào khoảng 10:00, 13:00, 16:00 (giờ Nhật Bản) trong ngày làm việc của tổ chức tài chính dó đó xin hãy vui lòng kiểm tra số dư thẻ trên trang chuyên dành cho thành viên. Ngoài ra nếu quý khách chuyển tiền vào ngoài giờ làm việc của  tổ chức tài chính, số tiền đó sẽ được phản ánh vào khoảng 10:00 (giờ Nhật Bản) của ngày làm việc tiếp theo.

【Thiếu số dư thẻ (không phản ánh tiền nạp) _ GAICA (có kèm chức năng Flex)】
Khi quý khách nạp tiền từ mục 「チャージ」"Nạp tiền" trên trang chuyên dành cho thành viên, nếu số dư tài khoản của Tài khoản tổng hợp Shinsei PowerFlex mang tên bản thân quý khách bị thiếu so với số tiền quý khách chỉ định nạp thì không thể nạp được. Quý khách vui lòng kiểm tra số dư tài khoản của Tài khoản tổng hợp Shinsei PowerFlex và tiến hành nạp lại.
Ngoài ra, vào khoảng thời gian bảo trì hệ thống dịch vụ ngân hàng Internet của ngân hàng Shinsei (Shinsei PowerDirect) dù quý khách có tiến hành thao tác từ mục 「チャージ」"Nạp tiền" trên trang chuyên dành cho thành viên cũng có trường hợp không được phản ánh vào số dư thẻ. Trong trường hợp này, quý khách vui lòng kiểm tra số dư tài khoản của Tài khoản tổng hợp Shinsei PowerFlex và tiến hành lại thủ tục nạp.

【Vượt quá mức giới hạn sử dụng】
Trường hợp quý khách đặt mức giới hạn sử dụng là 0 vạn yên hoặc số tiền quý khách định sử dụng vượt quá số tiền quý khách đã đặt giới hạn, quý khách sẽ không thể sử dụng được. Quý khách vui lòng kiểm tra mức giới hạn sử dụng đã đặt trên trang chuyên dành cho thành viên.

 

> Xem trang web chính thức của GAICA tại đây

参考になりましたか?