1. ホーム
  2. お客さまサポート
  3. よくあるご質問
  4. GAICA
  5. 【ベトナム語】FAQ của GAICA
  6. 【ベトナム語】Nạp tiền
  7. 内容詳細

内容詳細

件名

【GAICA:ベトナム語】 Chức năng nạp khoản tiền cố định hàng tháng là gì?

回答

Khi quý khách sử dụng GAICA (có kèm chức năng Flex), chức năng này tự động nạp một số tiền quy định từ tài khoản ngân hàng Shinsei của quý khách vào ngày do quý khách chỉ định hàng tháng do đó quý khách không phải tiến hành thao tác nạp tiền mỗi lần từ trang chuyên dành cho thành viên. Chỉ sử dụng được tiền Yên Nhật trong dịch vụ này.

 

Quý khách vui lòng cài đặt mức tiền tối đa 1 lần là 300.000 yên trở xuống cho Nạp khoản tiền cố định hàng tháng [GAICA (có kèm chức năng Flex)]. Để sử dụng chức năng này, quý khách cần phải hoàn tất đăng ký trên trang chuyên dành cho thành viên trước ngày chỉ định nạp khoản tiền cố định hàng tháng (23 giờ 59 phút giờ Nhật Bản). Sau khi cài đặt, hàng tháng chức năng sẽ nạp tiền tự động cho đến khi tự bản thân quý khách hủy cài đặt này (Trừ trường hợp hủy cài đặt do lỗi).

 

Ngoài ra còn có Chức năng nạp tiền tự động là chức năng tự động nạp tiền từ tài khoản tổng hợp Shinsei PowerFlex của quý khách nếu sau khi quý khách sử dụng thẻ, số dư của thẻ ít hơn mức tiền mà quý khách đã chỉ định từ trước (Mức tiền quyết định nạp tự động).> Xem trang web chính thức của GAICA tại đây

参考になりましたか?