1. ホーム
  2. お客さまサポート
  3. よくあるご質問
  4. GAICA
  5. 【ベトナム語】FAQ của GAICA
  6. 【ベトナム語】Nạp tiền
  7. 内容詳細

内容詳細

件名

【GAICA:ベトナム語】Nếu đã cài đặt sẵn chức năng nạp tiền tự động, tôi có thể mua sắm mà không bị thiếu số dư thẻ phải không?

回答

Nạp tiền tự động là chức năng nạp tiền khi số dư thẻ sau khi quý khách sử dụng để mua sắm bằng thẻ ít hơn mức tiền quý khách đã chỉ định từ trước. Xin quý khách lưu ý đây không phải là chức năng giúp quý khách loại bỏ nguy cơ thiếu số dư và có thể thanh toán trong lúc đang mua sắm. Nếu quý khách thiếu số dư thẻ khi mua sắm tại cửa hàng hoặc trên Internet, quý khách vui lòng nạp tiền từ Trang chuyên dành cho thành viên trước khi sử dụng.

 

> Xem trang web chính thức của GAICA tại đây

参考になりましたか?