1. ホーム
  2. お客さまサポート
  3. よくあるご質問
  4. GAICA
  5. 【ベトナム語】FAQ của GAICA
  6. 【ベトナム語】Nạp tiền
  7. 内容詳細

内容詳細

件名

【GAICA:ベトナム語】 Tôi đã chuyển khoản bằng tên của bố mẹ ở phần người chuyển khoản. Hơn nữa, tôi đã nhận được Giấy thông báo ủy quyền thủ tục chuyển khoản nhập tiền thẻ GAICA từ APLUS. Số tiền tôi đã nạp sẽ bị xử lý thế nào?

回答

Nếu quý khách nộp Giấy thông báo ủy quyền thủ tục chuyển khoản nhập tiền thẻ GAICA (dưới đây gọi tắt là Giấy thông báo ủy quyền), số tiền đó sẽ được phản ánh vào số dư thẻ.

Về việc người trong gia đình nạp tiền
Người trong gia đình ở Nhật Bản có thể nạp tiền vào thẻ GAICA của bản thân chủ thẻ thay cho chủ thẻ đang du học...ở nước ngoài nhưng căn cứ theo "Luật về phòng chống tội phạm chuyển lợi nhuận" và "Luật hối đoái và ngoại thương" , bản thân chủ thẻ cần phải tự nộp từ trước "Giấy thông báo ủy quyền thủ tục chuyển khoản nhập tiền thẻ GAICA" (dưới đây gọi tắt là Giấy thông báo ủy quyền).

 

【Lưu ý】
Xin quý khách lưu ý nếu quý khách không nộp Giấy thông báo ủy quyền thì dù người trong gia đình của quý khách ở Nhật Bản có tiến hành chuyển khoản (nạp tiền) vào thẻ GAICA mà quý khách là chủ thẻ, số tiền đó cũng không được phản ánh vào số dư thẻ của quý khách.

* Người trong gia đình có thể được ủy quyền chỉ giới hạn là vợ chồng / bố mẹ / ông bà / con (từ 18 tuổi trở lên trừ học sinh trung học phổ thông) của bản thân chủ thẻ.
* Chỉ có người trong gia đình đã được ghi trong Giấy thông báo ủy quyền mới được nạp tiền.

> Tải xuống Giấy thông báo ủy quyền thủ tục chuyển khoản nhập tiền thẻ GAICA tại đây

 

> Xem trang web chính thức của GAICA tại đây

参考になりましたか?