1. ホーム
  2. お客さまサポート
  3. よくあるご質問
  4. GAICA
  5. 【ベトナム語】FAQ của GAICA
  6. 【ベトナム語】Các nội dung chung về sử dụng thẻ
  7. 内容詳細

内容詳細

件名

【GAICA:ベトナム語】 Tại sao số tiền đã sử dụng khác với số tiền bị trừ vào số dư?

回答

Tùy theo cửa hàng thành viên mua sắm mà quý khách đã sử dụng (cửa hàng thành viên VISA) mà số tiền đã sử dụng và số tiền bị trừ có thể khác nhau.

Các ví dụ khi sử dụng
・Trường hợp tạm khấu trừ số tiền khác với số tiền đã sử dụng và vài ngày sau sẽ trừ số tiền chính xác.
・Trường hợp chịu ảnh hưởng của biến động tỷ giá hối đoái liên quan đến loại tiền tệ đã sử dụng

Các ví dụ về yêu cầu thanh toán sau
・Trường hợp yêu cầu thanh toán khoản tiền sử dụng nhà hàng, khách sạn...có tính thêm tiền boa.

* Nếu số tiền quý khách đã sử dụng khác hoàn toàn so với số tiền bị trừ, quý khách vui lòng liên hệ với Bộ phận hỗ trợ khách hàng của GAICA.

 

> Xem trang web chính thức của GAICA tại đây

参考になりましたか?