1. ホーム
  2. お客さまサポート
  3. よくあるご質問
  4. GAICA
  5. 【ベトナム語】FAQ của GAICA
  6. 【ベトナム語】Nạp tiền
  7. 内容詳細

内容詳細

件名

【GAICA:ベトナム語】 Có thể hoàn trả số dư thẻ vào tài khoản không phải của bản thân được không?

回答

Tài khoản hoàn trả bị giới hạn là tài khoản mang tên bản thân quý khách. Tuy nhiên nếu thành viên ký hợp đồng là vị thành niên và không có tài khoản để hoàn trả tiền khi tiến hành hoàn trả thì có thể hoàn trả tiền vào tài khoản của người có quyền giám hộ.

 

Phương thức hoàn trả khác nhau tùy theo loại thẻ.
▼GAICA
▼GAICA  (có kèm chức năng Flex)


> Xem cách phân biệt GAICA và GAICA (có kèm chức năng Flex) tại đây> Xem trang web chính thức của GAICA tại đây

参考になりましたか?