1. ホーム
 2. お客さまサポート
 3. よくあるご質問
 4. GAICA
 5. 【ベトナム語】FAQ của GAICA
 6. 【ベトナム語】Các nội dung chung về sử dụng thẻ
 7. 内容詳細
 1. ホーム
 2. お客さまサポート
 3. よくあるご質問
 4. GAICA
 5. 【ベトナム語】FAQ của GAICA
 6. 【ベトナム語】Các rắc rối
 7. 内容詳細

内容詳細

件名

【GAICA:ベトナム語】 Mật khẩu đã được đăng ký khi nào vậy?

回答

Mật khẩu là dãy số gồm 4 chữ số mà quý khách đã chỉ định khi đăng ký. Nếu quý khách quên mật khẩu chúng tôi sẽ gửi thông báo mật khẩu qua đường bưu điện đến địa chỉ nhà riêng mà quý khách đã đăng ký (lệ phí gửi thông báo mật khẩu là 220 yên gồm thuế) do đó xin quý khách vui lòng liên hệ với  Bộ phận chăm sóc khách hàng của GAICA.

 

> Xem trang web chính thức của GAICA tại đây

参考になりましたか?