1. ホーム
  2. お客さまサポート
  3. よくあるご質問
  4. GAICA
  5. 【ベトナム語】FAQ của GAICA
  6. 【ベトナム語】Khác
  7. 内容詳細

内容詳細

件名

【GAICA:ベトナム語】 Tôi có thẻ không có chip IC. Tôi muốn chuyển sang loại chip IC. Tôi phải làm gì?

回答

Quý khách vui lòng liên hệ với Bộ phận chăm sóc khách hàng của GAICA.
Chúng tôi sẽ làm thủ tục phát hành lại thẻ. (Phí phát hành lại thẻ là 1.100 yên gồm thuế)
Ngoài ra, thẻ hiện tại của quý khách sẽ bị ngừng sử dụng. Quý khách vui lòng đợi khoảng trên dưới 2 tuần cho đến khi nhận được thẻ mới.

・Mã số thẻ sẽ là mã số mới (Sẽ bị thay đổi).
・Các nội dung hợp đồng ví dụ như số dư và lịch sử sử dụng sẽ được giữ nguyên.
・Khi nhận được thẻ mới, quý khách vui lòng kích hoạt thẻ.

* Chúng tôi sẽ gửi thẻ mới đến địa chỉ hiện tại của quý khách. Xin quý khách lưu ý chúng tôi không thể gửi đến quốc gia lưu trú cho quý khách đang lưu trú tại nước ngoài.

 

> Xem trang web chính thức của GAICA tại đây

参考になりましたか?