内容詳細

件名

【GAICA:ベトナム語】Có thể nạp tiền từ máy ATM bản địa (ở nước ngoài) được không?

回答

Không thể nạp trực tiếp bằng cách nhét thẻ GAICA vào các máy ATM trong và ngoài nước.
Phương thức nạp tiền khác nhau tùy theo loại thẻ của quý khách. Quý khách vui lòng chọn loại thẻ của quý khách từ các mục dưới đây và kiểm tra phương thức nạp tiền.

▼GAICA
Số tiền sẽ được phản ánh vào số dư thẻ khi quý khách chuyển khoản từ một tổ chức tài chính trong Nhật Bản (quầy giao dịch ngân hàng, ATM trong nước, ngân hàng internet) sang tài khoản chuyên dành để nạp tiền, .
Vui lòng thực hiện chuyển khoản bằng tên của bản thân thành viên sử dụng thẻ.

▼GAICA (có kèm chức năng Flex)
Số tiền sẽ được phản ánh vào số dư thẻ khi quý khách chỉ định loại tiền và số tiền từ mục nạp tiền trên trang chuyên dành cho thành viên GAICA.

 

> Xem trang web chính thức của GAICA tại đây